0735-349311
0735-435180 
 

Vår kräftodling

I södra Kronoberg på gränsen mot Blekinge finns vår anläggning för odling av flodkräftor. Odlingen startade med en damm 1997 för att producera kräftor för konsumtion. Under senare år har verksamheten utökats och 2009 anslöts odlingen till Fiskhälsan FH AB för att kunna saluföra hälsokontrollerade kräftor för utsättning.

Programmet för hälsokontroll genom fiskhälsans försorg har emellertid upphört och idag är odlingen ansluten till det nationella hälsokontrollen i Jordbruksverkets regi. 

Odlingen består av åtta stycken grävda jorddammar avsedda för odling av flodkräftor. Två av dammarna (1000 m2 resp. 800 m2 ) hyser kräftor med blandade årskullar för traditionellt fiske med burar. Resterande fem är avsedda för odling av skilda årskullar. Av dessa är tre mindre avels/yngeldammar (ca 150 m2 /damm) och två något större uppväxtdammar (ca 400 m2 /damm).

Flodkräftor (Astacus astacus)
kräftdamm
syresättning av kräftdamm på sommaren

Luftning för syresättning och cirkulation 

Syresättning av kräftdamm på vintern