0735-349311
0735-435180 
 

Sättkräftor

Vilket beskrivs under avsnitt "Vår kräftodling" och "Engenerationsdammar" bedriver vi riktad avel av de kräftor som visar sig vara mer snabbväxande.


Tider

Ta kontakt tidigt för att vi ska kunna planera för leverans av kräftor.

Normalt gäller att vuxna, könsmogna utsättningskräftor kan levereras från mitten av juli. Icke könsmogna (2-somriga) levereras först efter att yngelbassängerna tömts i augusti/september.

Glöm ej att söka utsättningstillstånd hos Er länsstyrelse. Gör detta så snart ni överväger att gör en utsättning. Ansökan är kostnadsfri men handläggningen kan ta tid.


Priser

Årets priser (2023) är:

2-somriga, ej könsmogna, 14 kr/st + moms (25%) storlek: ca 3-5 cm

Vuxna, könsmogna, 28 kr/st + moms (25 %) storlek: ca 7-9 cm

Ring för pris vid större mängd.

Könsmogna kräftor för utplantering
Könsmogna utsättningskräftor 3- och 4-somriga 
Småkräftor 2-somriga sättkräftor
Ej könsmogna utsättningskräftor 2-somriga i yngeldammen