www.hammarkraftan.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Hammarströms kräftodling i Yxnanäs

Skicka sidan Skriv ut PDF

Vår Kräftodling

I södra Kronoberg på gränsen mot Blekinge finns vår anläggning för odling av flodkräftor. Odlingen startade med en damm 1997 för att producera kräftor för konsumtion. Under senare år har verksamheten utökats och 2009 anslöts odlingen till Fiskhälsan FH AB för att kunna saluföra hälsokontrollerade kräftor för utsättning.

Programmet för hälsokontroll genom fiskhälsans försorg har emellertid nu upphört då HaV (Havs-och vattenmyndigheten) bedömt att det inte ska behövas hälsokontroller av kräftor för utplantering idag. Däremot behövs det fortfarande tillstånd från Länsstyrelsen.

Odlingen består av sex stycken grävda jorddammar avsedda för odling av flodkräftor.

Två av dammarna (1000 m2 resp. 600 m2) hyser kräftor med blandade årskullar för traditionellt fiske med burar.

Resterande fyra är avsedda för odling av skilda årskullar. Av dessa är två mindre avels/yngeldammar (ca 150 m2 /damm) och två är större uppväxtdammar (ca 800 m2 /damm).

Senast uppdaterad 2015-04-25 16:48