www.hammarkraftan.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Sättkräftor

Skicka sidan Skriv ut PDF

Vilket beskrivs under avsnitt "Vår odling" och "Engenerationsdammar" bedriver vi riktad avel av de kräftor som visar sig vara mer snabbväxande.

Könsmogna utsättningskräftor (4-somriga)        Icke könsmogna (2-somriga) utsättningskräftor

Tider

Ta kontakt tidigt för att vi ska kunna planera för leverans av kräftor.

Normalt gäller:

  • Könsmogna utsättningskräftor (4-somriga) kan levreras från mitten av juli
  • Icke könsmogna (2-somriga) levreras först efter att yngelbassängerna tömts i augusti/september

Glöm ej att söka utsättningstillstånd hos Er länsstyrelse. Gör detta så snart ni överväger att gör en utsättning. Ansökan kostar ingenting men handläggningen tar tid.

Priser

Årets priser (2015) är:

  • 2-somriga, ej könsmogna, 12 kr/st + moms (25%) storlek: ca 3-5 cm
  • 4-somriga, könsmogna, 24 kr/st + moms (25 %) storlek: ca 8-9 cm

 


 

Senast uppdaterad 2015-04-25 16:46