www.hammarkraftan.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Länkar
Visa # 
# Länk Träffar
1   Link   Kräftmytkrossaren
Sidan där de vanligaste fördommarna om kräftor bemöts och krossas....
1812
2   Link   Rädda Flodkräftan
Samlingssida med mycket vetenskaplig fakta om flodkräftor och signalkräftor. Kräftpest, illegal utsättning av signalkräftor och dess konsekvenser för flodkräftan.
1828
3   Link   Vattenbrukarnas Riksförbund
En riksomfattande medlemsförening med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen och främja vattenbrukets utveckling i Sverige. Våra medlemmar producerar fisk och skaldjur för humankonsumtion, fiskevård och fritidsfiske.
1504
4   Link   Länsstyrelsen Blekinge län - utplantering och odling
För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen.
Fisk får inte planteras ut eller flyttas om åtgärden kan medföra spridning av olämpliga arter eller stammar av fisk eller av smittsamma sjukdomar.

1334
5   Link   Länsstyrelsen i Kronobergs län - utplantering
Alla utplanteringar av fisk eller kräftor kräver tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånden behövs för att man inte skall plantera ut olämpliga arter på olämpliga platser och för att minska riskerna för spridning av fisksjukdomar.

1473
6   Link   Länsstyrelsen i Kalmar län - Fisk och kräftodling
Kalmar länsstyrelse Fisk- och kräftodling
876
7   Link   Danmarks Krebseavlerforening
Flodkräfta ( flodkrebs ). Förening för kräftodling ( krebseavl ) i Danmark med tipps om litteratur, leverantörer av sättkräftor ( saettekrebs ).
1484
8   Link   Global Crayfish Resources
Flera internationella kräftlänkar, kräftarter i olika länder och världsdelar, naturligt utbredningsområde samt nyintroducerade arter
1514